tykanie na pracovisku

Vykanie a tykanie na pracovisku

Tykanie alebo vykanie na pracovisku je večne aktuálna otázka. Existujú však základné právidlá, ktorými by sme sa mali riadiť.

Kto navrhuje tykanie  na pracovisku vo vzťahu muž – žena

V našich kultúrnych podmienkach je vykanie na pracovisku stále rozšírené. Má svoju tradíciu, na rozdiel od americkej spoločnosti, kde je tykanie bežné od prvého stretnutia. Príslušníci staršej generácie pracujúci v inštitúciach štátnej správy preferujú vykanie, naopak mladé kolektívy zahraničných spoločností prejdú plynule na tykanie po krátkom čase.

V spoločnosti platí, že tykanie navrhuje žena. Muži s obľubou preberajú iniciatívu v tejto oblasti a dostávajú tak ženu častokrát do nepríjemnej situácie. Samozrejme pri obojstranných sympatiách na tom až tak nezáleží, kto navrhne tykanie, ale primárne by toto právo malo zostať ženám.

Situácia sa však mení na pracovisku. Nadriadený navrhuje tykanie svojim podriadeným – mužom i ženám. Aj keby to bol o generáciu mladší riaditeľ a jeho podriadení zamestnanci v preddôchodkovom veku. Citlivou môže byť situácia, keď si mladý šéf potyká so všetkými zamestnancami okrem staršej kolegyne, voči ktorej má prirodzený rešpekt a ostych iniciovať tykanie. Tá sa však cíti urazene, lebo jej ako jedinej nenavrhol tykanie. Iniciatívu však musí prejaviť on ako nadriadený.  Na druhej strane, nadriadený, ktorý je gentlemanom, nikdy nezneužije právo navrhovať tykanie voči mladej kolegyni.

Musíme si zapamätať, že v spoločnosti platia iné pravidlá hierarchie ako na pracovisku. Nepríjemný moment môže nastať, keď nám tykanie navrhne šéf, s ktorým si tykanie neprajeme. Tykanie je prejavom nadštandardného vzťahu. Ak však tykanie začína spôsobovať napätie a stres, jeho účel je zmarený.

 

Možno tykanie odmietnuť?

Možno odmietnuť návrh na tykanie od svojho šéfa? Áno, ale vyžaduje to takt a cit. Samozrejme vždy je tu riziko, že sa vzťahy na pracovisku naštrbia. Do tykania však  nemožno nikoho nútiť. Nepríjemné veci sa ľahšie hovoria človeku, s ktorým si vykáte. V pracovnej oblasti je užitočným kompromisom použiť vykanie v kombinácii s použitím mena.

 

Možno sa vrátiť k vykaniu?

Možno, ale nie je to závideniahodná úloha. Vymotať sa z tejto situácie je praticky nemožné, hoci nie vylúčené.
V prípade, že ste si potykali so svojim zamestnancom  na vianočnom večierku vo vianočnej atmosfére a na druhý deň máte pocit, že predsa len by sa Vám pracovalo lepšie za pôvodných podmienok, vysvetlite to citlivo svojmu podriadenému. Závisí to od Vášho rétorického nadania a empatie, ako to prijme. Vždy však hrozí riziko, že zamestnanec situáciu nepochopí a Vaše vzťahy sa pokazia.